آذر ۲۱, ۱۳۹۷

نقدی بر کتاب تاریک ماه

تاریک ماه منتقد: دکتر فروغ اولاد تاریک ماه روایت مرد سرگردانی به اسم میرجان است. میرجانی که این سرگردانی را انتخاب نکرده است و به ستم به او تحمیل کرده […]
ناحیه کاربری