مرداد ۲, ۱۳۹۷

نقد روانکاوانه مجموعه داستان “کشتن به سبک خانگی”

عبور از زنانه نویسی عباس پرورده؛ مجموعه داستان کشتن به سبک خانگی، پنجمین کتاب افسانه احمدی است که به تازگی از سوی انتشارات نیماژ وارد بازار شده است. این مجموعه […]
ناحیه کاربری