خرداد ۲۴, ۱۳۹۷

«از برادران زخمی ما» داستانی است تکان‌دهنده و تأثیرگذار

«از برادران زخمی ما» روایت آخرین ماه‌های زندگی فرنان ایوتُن است؛کارگر جوان کمونیست، مبارز ضد استعمار و از اعضای جبهۀ آزادی‌بخش ملی الجزایر و تنها الجزایری اروپایی‌تباری که در جریان […]
ناحیه کاربری