شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

نقدی بر کتاب صداها اثر ارسولا کروبر لگوین

منتقد: سرکار خانم تیغ ساز هنگامی که به خواندن صداها مشغول بودم؛ و رسیده بودم به اواسط داستان، دوستی در مورد کتاب سوالاتی از من پرسید و یکی از سوالاتش […]
ناحیه کاربری