خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

«تعاریف ناشفاف در ادبیات ما»

مساله‌ای که به ناصواب در این چند سال اخیر در ادبیات داستانی ما رواج یافت و مدام تقویت شد، همین در مصاف و مواجهه قرار دادن ادبیات شهری- آن هم […]
ناحیه کاربری