ابراهیم دمشناس با «بیو بیو بیو»، «آتش زَندان»، «نامه ننوشته»، «اندوهان اژدر و نهست»، بعضی از ماندگارترین آثار داستانی این روزگار را خلق کرده است. او متولد ماهشهر است و در قالب روایت‌هایی اندیشه‌ورزانه، قرائتی خودویژه از پیوند فردوسی و فائز دشتستانی به مخاطبش ارائه می‌دهد.

مشاهده همه 2 نتیجه

ناحیه کاربری