فیلیپ مینیانا
یکی از مطرح‌ترین چهره‌های ادبیات نمایشی معاصر فرانسه که با بیش از چهل سال تجربه، همواره در پی ابداع فرم‌های نوینی است تا به یاری آنها بتواند هرچه موثرتر دنیا و زمانه‌ی خود را در آثارش منعکس سازد. او با این پشتوانه، زبانی صیقل‌یافته را دستمایه‌ی کار خود می‌کند که به غرابت نمایشنامه‌هایش شکوهی بی‌مانند می‌بخشد.

برشی از کتاب:

من در خونه رو باز کردم
به خودم گفتم این همون بوی خونه‌ست
طبیعتاً خونه‌ای که خالی شده بود دیگه واقعاً خونه‌ی ما نبود
در اتاق‌ها می‌گشتم که پر می‌شدن از انعکاس صدای قدم‌های من
من هیچ احساس خاصی نداشتم
در واقع بی‌تفاوت بودم
از اتاق‌هایی که توشون زندگی کرده بودم می‌گذشتم و هیچ خاطره‌ای نداشتم تلاش کردم به یاد عزیز مرحومم بیفتم ولی نتونستم.

#یک زن
#از کوچه بالا آمدم و از کنار اشباح گذر کردم
#فیلیپ مینیانا
#زیبا خادم حقیقت

ناحیه کاربری