دلبند عزيزترينم
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶
بيا گم شويم
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶

پخمه

 

رمان پخمه یکی از شاهکارهای عزیز نسین در سال ۱۹۷۸ منتشر شد. شخصیت داستان (پخمه) انسانی ساده‌لوح است که در موقعیت‌های مختلف فردی و اجتماعی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. او تلاش می‌کند با صداقت کودکانه‌اش راهی برای زندگی در جامعه‌ای که مردمانش مزوّر و فریب‌کار‌ هستند باز کند، اما تلاشش  هربار در مواجهه با چنین آدم‌هایی به شکست در موقعیت‌های زندگی می‌انجامد.

عزیز نسین در این کتاب سعی بر آن داشته که  به شرح جامعه‌ی آن زمان ترکیه با تمام کاستی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی‌اش بپردازد. او از سوی دیگر وضعیت مدارس نظامی و حکومت‌های محلی را نقد کرده است. کتاب با وجود پرداختن به اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان، به دلیل زبان طنزی که مختص عزیز نسین است مورد توجه خوانندگان قرار گرفته است. آن‌چه این نویسنده را بین خوانندگان ایرانی محبوب کرده، پرداختن وی به زندگی و مشکلات طبقه‌ی متوسط و فقیر جامعه و بهره بردن از زبان تند و تیز طنز در روایت داستان است.