روح غریب، جنگل تاریک

باغ استخوان‌های نمور
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

تازه‌های ادبیات جهان
به زودی در #نشر_نیماژ

“بعدش چی؟ هیچی. همه‌ی سر و صدا‌ها می‌خوابه و قاچاقچی‌ها سلاح و مخدر می‌فروشن.”
می خندند. “همین تازگی یه قاچاقچی چوب رو گرفتن. با خَرش چوب حمل می‌کرده، آدم لای چوب‌هاش می‌برده. می‌شناختیمش. هرچند هفته یه‌بار پیداش می‌شد. حتی خَرش شده بود شوخی ما که این دیگه چه شغلیه؟ مسخره نیست؟ یه دوست نجار که چند روز زاغ سیاهش رو چوب می‌زنه، ته توی قضیه را در می‌آره، خره فروشی نبود، غاق بود واسه رد گم کنی. اسم این چوبه چیه، یوتوبا یا یاتوبا؟ یه چوب محکم با رگه‌های قرمز. خیلی گرونه. جعبه‌ها رو باهاش می‌ساخته.”
“ها، چی کارش کردین؟”
“دادیمش تحویل پلیس محلی. باهاش چی کار کنن، نمی‌دونم. شاید اگه طرف یه‌کم روغن‌کاری کنه ولش کنن بره‌. شاید هم یه مسیر جدید یادش بدن. برای ما دیگه چه فرقی می‌کنه؟”

برشی از کتاب #روح_غریب_جنگل_تاریک
اثر #راینهارد_کایزر_موهلکر
با ترجمه #دنیا_مقدم_راد
نامزد بهترین کتاب سال آلمان ۲۰۱۶