پخمه
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶

دلبند عزیزترینم

 

آنتوان چخوف نویسنده بزرگ روس و نمایشنامه شهیر با یکی از هنرپیشه های سرشناس تاتر مسکو ازدواج کرد و پیوند آن ها چهار سال طول کشید. در این چهارسال آن ها در مجموع چهار ماه زیر یک سقف نبودند. اما نامه هایی که ردو بدل شد از جمله زیباترین نامه های عاشقانه هستند