نوری که نمی بینیم
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
روح غریب، جنگل تاریک
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

روحمان، در این شرایط اسف‌بار پژمرده و پوسیده خواهد شد. باید از جایی برای جایگزینی همان چیزهای نیروبخشی که بیرون از این‌جا از آن‌ها بهره‌مند بودیم مثل خوردن، آشامیدن، تنفس هوای پاک، حس آزادی و توانایی حرکت و دویدن، باور امنیت و آرامش، به‌دست آوردن اندکی عشق و برقراری رابطه‌ای انسانی با دیگران نیرو بگیریم. این‌ها همان چیزهایی هستند که در این‌جا از نداشتنشان به‌شدت رنج می‌بریم. باید در جان و خاطراتمان جست‌وجو و تعمق کنیم تا بتوانیم لحظه‌های خوب را بیرون بکشیم. زندگی‌مان، هر اندازه هم نابه‌سامان باشد، یقیناً لحظه‌های خوبی را در خود دارد.

#درگاه گلچین
#احمد سعداوی
#ترجمه‌ی امل نبهانی